«Stigmatisering og fordommer mot mennesker med psykososial funksjonshemning, må bekjempes kontinuerlig».

Unngå dramatiske og generelle koblinger i media mellom vold og psykiske lidelser. 
de som blir utsatt for tvang må ha klageinstanser som fungerer. 
Frihetsberøvelse er en stor psykisk belastning, og mennesker må sikres mot unødig krenkelse. 

– Vi trenger et samfunn som tåler annerledes mennesker .

Prosjektet erfaringskompetanse startet i 2017 som en plattform for erfaringskonsulentrollens utvikling i Trondheim. Et ny metode innen brukermedvirkning i psykisk helse og rusforebygging.

Erfaringskompetanse har nasjonal satsing, men praktiseres ulikt, i faste og anbudsbaserte ansettelser, i det norske helsevesen. Det skaper uforutsigbarthet når kommuner skyver ansvaret for en sårbar rolle ut på anbud. Satsingen på erfaringskonsulent og erfaringsmedarbeider er vellykket med stor suksess i mange byer.  Ujevn satsing fører til ujevn sysselsetting hos brukere og behandlerne i psykiatrien, gi status og fast tilknytting.

I psykiatrien har det hele tiden eksistert et behandlingsparadigme som har rettferdiggjort all tvangsbruken, men mennesker med psykiske lidelser er ikke mer velegnet for innesperring enn andre mennesker. Erfaringskonsulenten skaper helserevolusjon i Bergen, tiden er inne for å ta dette inn
på systemnivå i Trondheim.

Vi trenger en DEBATT OM PSYKIATRI OG RUS I 2020, og erfaringskompetansens status.
Brukermiljøet har ikke lenger tillit til hvordan prosjektet drives idag, hvor vekst og inntjening skapes for bemanningsbyrået som melker midler fra helsedirektoratet. EKMAGASINET har tett kontakt med Bergen, som har fra start hatt en god modell. Erfaringskonsulenter.org nettside avsluttes etter over 3 års digital eksistens, med interjvuer og artikler fra aktive erfaringskonsulenter i Norge. Nettsiden har hatt høy trafikk på digitale plattformer og tilbakemeldingen er gode. Ekmagasinet.no fortsetter med fokus på humanitært psykisk helseprosjekt. Vi skal ha et enkelt, basalt og grunnleggende fokus på psykisk helse.  •  
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *