Debatt

«Stigmatisering og fordommer mot mennesker med psykososial funksjonshemning, må bekjempes kontinuerlig». Unngå dramatiske og generelle koblinger i media mellom vold og psykiske lidelser. –de som blir utsatt for tvang må ha klageinstanser som fungerer. Frihetsberøvelse er en stor psykisk belastning, og mennesker må sikres mot unødig krenkelse.  – Vi trenger et samfunn som tåler annerledes mennesker . Prosjektet erfaringskompetanse startet i […]