Januar

AKUTT BEHOV for nytenkning innen selvmordsforebygging Av – Dr Eli Wære Forumet for Helse og Sosialpolitikk i Rødt i Trondheim, jobber med et tema som tidlig ble en aktuell sak, nemlig selvmordsforebygging. Noen hadde mistet nære ved selvmord, mens andre var tett på problemstillingen i sin kliniske hverdag. Temaet er alvorlig og fortjener vår største […]

Debatt

«Stigmatisering og fordommer mot mennesker med psykososial funksjonshemning, må bekjempes kontinuerlig». Unngå dramatiske og generelle koblinger i media mellom vold og psykiske lidelser. –de som blir utsatt for tvang må ha klageinstanser som fungerer. Frihetsberøvelse er en stor psykisk belastning, og mennesker må sikres mot unødig krenkelse.  – Vi trenger et samfunn som tåler annerledes mennesker . Prosjektet erfaringskompetanse startet i […]