SJEKK BAGASJEN

Spread the love
«For hvert skritt på jorda, får mennesket mer «bagasje».

For å forstå hva det faktisk betyr, trenger vi en individuell tilnærming.
Hver historie har et unikt grunnlag for en psykologisk analyse.
Helsa preges av oppvekst, menneskelige relasjoner og hendelser, vi ikke alltid styrer selv.
Vår sosiale utvikling blir i stor grad bygget gjennom relasjonelle livsfaser. Noen litt skjøre,
andre har tung traumebagasje»

Mennesker er et sammensatte vesen, har en ting til felles, de trenger
kjærlighet og omsorg.  DNA’et arves fra foreldrene,  en viktig kjemisk
bestanddelen i arvematrialet, som blir overført under reproduksjon.
Flere betingelser for menneskets påvirkning og rettning skjer i starten.  

Individer trenger å bli sett! Særlig de som ER oversett. Ingen er like,  alle er unike. 

Å se mennesket gjennom kontekstuelt kompass = livet under lupen fra barndom til grav.
Mer tid til innsikt, mindre kjemisk behandling. Bort fra symptomjakt, forstå historien.

Kontekst er forhold i omgivelsene som gir  relevans til hvorfor et liv blir som det blir.
Alle er unike.

individ med tung bagasjen, må ta det som er tungt, slik at ferden på jorda kan forstette.” 

«Tunge kofferter går sakte, og behandlerne må sjekke innholdet i koffertene.  
Bagasjen takler ikke streve rundt på samlebåndet.» Er den blitt ødelagt
må baggasjen repareres. Hjernens biokjemi har ingen baggasje,
ingen historie eller identitet lagres der. 

OG – behandlerne trenger å lytte til pårørende, som k a n ha essensiell informasjon
om innholdet i bagasjen.

Stigmaet som tynger psykiatrien, må tømmes ut av bagasjen, individene må få kofferter som veier mindre.
Ta hånd om baggasjen, sånn at vi lettere får tak menneskets historie, ikke med det tunge diagnose blikket og kategoriserende knagger.

HVORFOR bruker ikke behandlerne mer tid på historiene til hver enkelt?  Forebygging og styrking av individet er oppskriften til økt selvstendighet. Skap mestring og dempe fokus på det svakheter. Reperarer innholdet i bagasjen.

Å fremme personlig egenverd er viktig elementer i psykoterapeutisk behandling. Lavt selvbilde koblet med undervurdering av pasienter i psykistrien, hemmer progresjon. Kompleksitet gjør det ekstra viktig å finne årsakene til hver og en især.

Ikke som generalisering, eller banalisering, men observasjoner fra en skribent og erfaringskonsulent i feltet. Alle har styrker som kan løftes frem. Å se hele mennesket gjør det lettere å se styrker enn symptomer.

Er bagasjen blitt tung å bære, bør du stoppe opp, og se etter om alt er verdt å bære på.

Individualitet er DIN identitet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *