SJEKK BAGASJEN

Spread the love

«For hvert skritt på jorda, opparbeider mennesket seg «bagasje».

For å forstå hva det faktisk betyr, trenger vi en individuell tilnærming.
Hver historie har et unikt grunnlag for en psykologisk forståelse.
Helsa preges av oppvekst, menneskelige relasjoner og hendelser, vi ikke alltid styrer selv.
Vår sosiale utvikling blir i stor grad bygget på  relasjonelle livsfaser. Noen litt sårbare,
mens andre har tung traumebagasje, som påvirker livets kurs»

Mennesket er et sammensatte vesen, med en ting til felles, alle trenger
kjærlighet og omsorg.  DNA’et arves fra foreldrene,  en viktig kjemisk
bestanddelen i arvematrialet, som blir overført under reproduksjon.
Flere betingelser for menneskets påvirkning og rettning legges i starten.  

Individet har rett til å bli sett! Særlig de som ikke ER sett.
Ingen er like,  alle er unike. 

Å se mennesket gjennom den kontekstuelle forbindelsen = som her blir
livslinjen, alt som gir bakgrunnen for å forstå et liv, et hvert menneskes
historie.

Kontekst er forholdene i omgivelsene som er relevant til forståelsen av
hvorfor hvert enkelt liv blir som det blir.
Ingen er like, alle er unike….

Skal vi kunne forklare hvem individer er, må livsreisa forståes,
all bagasje må sjekkes.

Noen ganger må vi ha hjelp vi til den tunge bagasjen.  Ellers blir reisa tung & lang.  
«Skjør» bagasje må taes hånd om, slik at ferden på jorda får gå greit. 

«Tunge kofferter går sakte, og behandlerne må se igjennom alt innhold i koffertene.  
Bagasjen har ikke godt av å streve rundt på samlebåndet.» Det som er gått i
stykker må taes hånd om og repareres. Vi finner ingen «bagasje» i hjernens biokjemi.
Lite eller ingenting av individers historie & identitet lagres der. 

OG – behandlerne gjør klokt i å lytte til pårørende, som kan ha essensiell informasjon
om bagasjen som behandleren skal hente innsikt fra.

Stigmaet som enda tynger psykiatrien, må ryddes ut av bagasjen, individenes kofferter skal
bli lettere å bære. Da kan vi se og forstå menneskets helhet, uten diagnose briller og kategoriserende knagger.

Hvert mennesket,  med sitt dna og fingeravtrykk, med sin unike iris, og alle byggeklossene som setter et menneske sammen,  danner et helt unikt vesen.

HVORFOR er det fortsatt slik at enkelte behandlerne strever eller glemmer å se gjennom mennesket som en helhet,  lete igjennom individets bagasje, rett og slett?  Forebygging og styrking av selvstendighet er viktige oppgaver.  Dette er områder som best og naturlig skapes gjennom å øke individets  sterke sider. Gjennom mestring og dempe fokus på det svake.  Reperasjon av bagasjen.

Å fremheve unikhet i hvert menneske kan gi psykiatri og behandlere en dreining fra undervurdering og negativ stigmatisering av sin pasientgruppe. Dette er ikke ment som en generalisering, men en betraktning og tilbakemelding til et fagfelt fra en skribent fra i feltet.

«Å se hele mennesket kan bli en positiv metafor for en bærekraftig holdning til psykisk helse.  
Individet forståes bedre ved å se på den enkeltes historie, bakgrunnen og sårbarhetene, for de finnes

nettopp her i hver enkelts bagasje.«

Individualitet er DIN identitet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *