_HELSE

WHOs helsedefinisjon er å være ledestjerne som sikrer at hele samfunnet arbeider for at menneskene får levekår og livsvilkår som sannsynligjør at utvikling av sykdom reduseres så mye som mulig.

Forutsetningen for bærekraftig utvikling, er at alle kan leve friske og sunne liv. Det gjøres store framskritt i arbeidet med å øke forventet levealder, og minske mødre- og barnedødelighet i verden. Helse er et mangetydig begrep som i folkelig språkbruk gjerne benyttes som motsatsen til sykdom.
«Begrepet er lite hensiktsmessig i helsefaglige sammenhenger: motsatsen til å være syk, er å være frisk, og med det utgangspunkt, handler helse om forutsetninger til å være frisk og unngå sykdom.»

Definisjon: bærekraftig utvikling:
Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Bærekraftig utvikling er et globalt begrep basert på solidaritet med kommende generasjoner, og for alle som lever i dag. En anerkjennelse av at vi bare har en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den. For at vi mennesker skal oppleve å ha god helse, må vi føle at vi har en felles forankring i dette, vår helse er knyttet til hvordan jordens «helse» bevares.

Tags: No tags

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *