HELSE

“Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder”

En forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling, er at alle kan leve friske og sunne liv. Det er gjort store framskritt i arbeidet med å øke forventet levealder, og minske mødre- og barnedødelighet i verden. Helse er et mangetydig begrep som i folkelig språkbruk gjerne benyttes som motsatsen til sykdom.
Bruken av begrepet er lite hensiktsmessig i helsefaglige sammenhenger: motsatsen til å være syk, er å være frisk, og med dette utgangspunktet, handler helse om forutsetninger for å forbli frisk og for å unngå sykdom.

Definisjon: bærekraftig utvikling:
Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Det er en anerkjennelse av at vi bare har en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den. For at vi mennesker skal oppleve å ha god helse, må vi føle at vi har en felles forankring i dette, vår helse er knyttet til hvordan jordens “helse” bevares.

WHOs helsedefinisjon er å være en ledestjerne som sikrer at samfunnet som helhet arbeider for at menneskene får slike levekår og livsvilkår at sannsynligheten for utvikling av sykdom reduseres så mye som mulig.

EKMAGASINET SETTER SAMMEN BETENNELSESDEMPENDE MAT OG FORNUFTIG FYSISK AKTIVITET FOR DE SOM KAN TENKE SEG ET BASALT OPPLEGG I EN NY START MED ENKLE FYSISKE GREP.

MED FORBEHOLD OM AT TIDS RAMMEN KAN BLI UTVIDET.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *