_HELSE

WHOs helsedefinisjon er å være ledestjerne som sikrer at hele samfunnet
arbeider for at menneskene får levekår og livsvilkår som sannsynligjør at
utvikling av sykdom reduseres så mye som mulig.

Forutsetningen for bærekraftig utvikling, er at alle kan leve friske og
sunne liv. Det gjøres store framskritt i arbeidet med å øke forventet levealder,
og minske mødre- og barnedødelighet i verden. Helse er et mangetydig begrep
som i folkelig språkbruk gjerne benyttes som motsatsen til sykdom.
«Begrepet er lite hensiktsmessig i helsefaglige sammenhenger: motsatsen til å
være syk, er å være frisk, og med det utgangspunkt, handler helse om forutsetninger
til å være frisk og unngå sykdom.»

Definisjon: bærekraftig utvikling:
Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at
kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Bærekraftig utvikling er et globalt begrep basert på solidaritet med kommende
generasjoner, og for alle som lever i dag. En anerkjennelse av at vi bare har en klode,
med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den.
For at vi mennesker skal oppleve å ha god helse, må vi føle at vi har en felles forankring
i dette, vår helse er knyttet til hvordan jordens «helse» bevares.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *