August

Det trengs en politisk debatt om behovet for å finne løsninger slik at pårørende ognettverket kan involveres mer. For brukere er systemet økende byrokratisk og vanskelig å få oversikt i.  Vi har en taushetserklæring, som beskytter, men samtidig hindrer samhandling. Hjelpere i systemet opplever at taushetsplikten hindrer informasjonsflyt, — informasjon er ukommunisert i ansvarsgrupper til […]