_HELSE

WHOs helsedefinisjon er å være ledestjerne som sikrer at hele samfunnet arbeider for at menneskene får levekår og livsvilkår som sannsynligjør at utvikling av sykdom reduseres så mye som mulig. Forutsetningen for bærekraftig utvikling, er at alle kan leve friske og sunne liv. Det gjøres store framskritt i arbeidet med å øke forventet levealder, og …

August

Det trengs en politisk debatt om behovet for å finne løsninger slik at pårørende ognettverket kan involveres mer. For brukere er systemet økende byrokratisk og vanskelig å få oversikt i.  Vi har en taushetserklæring, som beskytter, men samtidig hindrer samhandling. Hjelpere i systemet opplever at taushetsplikten hindrer informasjonsflyt, — informasjon er ukommunisert i ansvarsgrupper til …